Vol. 63 - # 3 - JUL-SEPTEMBAR 2016.

Originalni radovi

Uticaj metode uzorkovanja pljuvacke na koncentraciju elektrolita, pH vrednost i puferski kapacitet zdravih ispitanika
Povezanost navika u ishrani sa pojavom cirkularnog karijesa u uzrastu dece do 24 meseca
Pulpni bol kod žena u reproduktivnoj dobi i menopauzi: pilot studija

Prikazi iz prakse

Vlaknima ojacan kompozitni most kao zamena za neiznikli gornji stalni lateralni sekutic – prikaz bolesnika
Periferni gigantocelularni granulom – prikaz bolesnika