Vol. 63 - # 1 - JANUAR-MART 2016.

Originalni radovi

Analiza mikrobiološkog statusa dubokih karijesnih lezija
Evaluacija mikrocurenja novih tecnih kompozita (Dyad Flow) i adheziva baziranih na total-etch i samonagrizajucoj tehnici kod V klase kompozitnih ispuna
Potreba za ortodontskim lecenjem kod dece uzrasta od 11 do 13 godina u Republici Srpskoj

Informativni radovi

Muzika kao alternativna terapijska metoda u stomatologiji
Efikasnost zdravstvenog sistema Republike Srbije u 2014. godini